Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Szczegóły ogłoszenia

Report Abuse

home-office-336373__480

Reguły współpracy, czyli koszty świadczeń z zakresu księgowości w Account Trees

Ustalenia współpracy, a więc kosztorys usług księgowych w Account Trees ustalane są przez księgową Justynę Mąkosę bardzo dokładnie. Przedsiębiorcy doceniają to, ponieważ natychmiastowo wiedzą, czego mogą oczekiwać. Dla klientów udostępniona jest oferta podstawowa a także oferta rozszerzona. Oferta podstawowa skierowana jest do firm, które mają małą ilość papierów. Płacą wówczas jedną stawkę od jednego dokumentu.

Najmniejsza liczba dokumentów to trzydzieści, a największa 150. Oferta poszerzona odnosi się do firm posiadających ponad 150 papierów. Za każdy dodatkowy dokument pobrana jest dodatkowa kwota. Abstrahując od tego, jaka oferta w księgowość kraków będzie wytypowana, obowiązuje jedna jasna kwota za obsługę kadrową i księgową.

Na dodatek, nieodpłatnie klienci mogą liczyć na świadczenia dodatkowe jakimi są: reprezentacja firmy przed US a także przed ZUSem, nadzorowanie należności firmy, wysyłanie sprawozdań do GUS i PEFRON, prowadzenie ewidencji środków trwałych, obieg dokumentów. Klienci cenią także to, że mogą zrobić użytek z usługi zarządzania podatkowego. Jest to autorska usługa księgowej. W zakresie identyfikacji oraz minimalizacji zagrożeń podatkowych. Mogą one wynikać przykładowo z częstszych zmian prawnych oraz niespójności przepisów. Uwzględniane są też czynniki wewnętrzne, występujące w przedsiębiorstwie. Przy wypracowaniu pewnych rozwiązań Justyna Mąkosa współpracuje z klientem.

Z tego względu efekty pracy przystosowane są do modelu jego działalności w 100%. Całościowa oferta z zarządzania podatkowego obejmuje: opracowanie mapy ryzyk podatkowych razem z komentarzami do badanych transakcji, określenie potencjalnych obszarów ryzyk a propos procedur podatkowych, opracowanie oraz wdrożenie działań gwarantujących właściwe zarządzanie aktualnymi ryzykami, systematyczne poradnictwo podatkowe, a także przegląd systemu informatycznego i księgowego przedsiębiorstwa.

Lokalizacja

Author Info

Gizy

Member since 4 lata ago
  • fresh@10g.pl
View Profile

Contact Listings Owner Form